6. märtsil Riigikogu valimistel otsustad, keda usaldad end esindama. Usaldus eeldab, et inimesi kuulatakse ja lubadusi täidetakse.
Seepärast teeb IRL ettepaneku sõlmida Sinuga valimisleping. Sinu hääl annab meile võimaluse viia oma lubadused ellu.

IRLi üleriigilises küsitluses osalenud 58 438 inimest andsid meile teada, et nende põhiprobleemideks on tööpuudus, toimetulek, kõrghariduse kättesaadavus ja kõrged kodukulud. IRLi sihiks on, et igaühel oleks kindel töö ja kodu, palk ja pension. Inimesed tundsid ka muret, kas Eesti suudab kiirelt muutuvas maailmas jääda iseseisvaks või kaotab oma otsustamisõiguse. Lubame, et Eesti jääb Eestiks ning oma otsustes iseseisvaks.

Valimislepinguga kohustub IRL aastatel 2011-2015:

1. Viima Eesti uuele majanduskasvule. Selleks alandame maksukoormust, hoiame riigieelarve tasakaalus
ja toetame jõuliselt ettevõtlust, et luua uusi töökohti.

2. Viima ellu emapensioni, kuna laste kasvatamine on tähtis töö. Emapension on pensionilisa iga lapse pealt, ka tänastele pensionäridele.
Emapension tähendab näiteks, et kahe lapse ema saab pensionile minnes aastas juurde kolmeteistkümnenda keskmise vanaduspensioni.

3. Kehtestama tasuta kõrghariduse, et hea haridus oleks noortele kättesaadav sõltumata nende pere
sissetulekutest. Selleks rahastame täiendavalt kõrgkoole nii, et avalikes ülikoolides oleks täiskoormusega eestikeelne õpe maksuvaba.

4. Seisma kodukulude alandamise eest, et kodudega seotud kulud oleksid peredele jõukohasemad.
Selleks vabastame kodud maamaksust. Küttekulude vähendamiseks toetame korterelamute soojustamist ning ohjeldame monopole.

5. Lähtuma rahvuslikest huvidest ja jätma rumalused tegemata. IRL ei lase kehtestada astmelist
tulumaksu ega viia Eestit üle palgaarmeele.

Vaata IRLi järgmise nelja aasta valitsemisprogrammi „100 sammu Eestile“.

Eesti kodanikuna saad selle lepingu omalt poolt kinnitada, valides Riigikogu valimistel IRLi kandidaadi.