13.02.2017

IRLi eestseisus: Loodavad eesti keele majad tuleb viia Haridus- ja Teadusministeeriumi alluvusse

Viktoria Ladõnskaja

Uue koalitsioonilepinguga otsustati ellu viia eesti keele majade idee Narvas ja Tallinnas. Kuna integratsiooniküsimused on jagatud mitme ministeeriumi vahel, siis ei olnud senini selge, kas eesti keele majadega tegeleb Kultuuriministeerium või Haridus ja Teadusministeerium. IRLi eestseisus otsustas, et eesti keele majad tuleb viia Haridus- ja Teadusministeeriumi alluvusse.

Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisuse liige Viktoria Ladõnskaja kommenteeris tänast eestseisuse otsust, et tõhusamaks keeleõppe pakkumiseks, tuleb eesti keele kursuste korraldamine viia Kultuuriministeeriumi juurest Haridus- ja Teadusministeeriumi alla, sest see on loogiline osa eesti keele strateegiast.

„IRLi jaoks on riigi pikaajalise arengu tagatiseks hea eestikeelne haridus. Eduka lõimumise jätkamiseks peab see olema osa haridusprogrammist, seepärast näeb IRL, et eesti keele õpet lastele tuleb tugevdada koolides ja täiskasvanutele pakkuda täiendavaid õppevõimalusi eesti keele majades. See on osa haridusest, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusvaldkond,“ ütles Ladõnskaja.

Ladõnskaja selgitas ka eesti keele majade ideed: „Keelekursused peavad olema tasuta ja kiiresti kättesaadavad. Inimene, kes tahab keelt õppida, peab saama seda teha. Idee on pakkuda keeleõpet arvestades inimese vajadusi, elukohta ja võimalusi. Keeleõpet vajav inimene astub majja, saab kontrollib oma keeleteadmisi ja saab tasuta õpet vastavalt vajadusele. Kui tegu on näiteks arstiga, siis talle on vajalik erialane sõnavara ning selle arendamine, kui teise eriala esindaja, siis vajab ta teistsugust lähenemist“ rääkis Viktoria Ladõnskaja.

IRLi eestseisus mingeid leevendusi keeletaseme nõuetes ei toeta, eesmärk on läbi lisarahastuse ja reeglite keeleõpet tugevdada. Valitsusliidu kokkuleppes on planeeritud järgmisel kolmel aastal panustada eesti keele majade loomisesse kuus miljonit eurot.                                             

Lisainfo:

Viktoria Ladõnskaja

56637124