SUURKOGU 2017

 

VAATA KANDIDAATE SIIT        VAATA SUURKOGU VALIMISKORDA SIIT
 

SUURKOGU TOIMUB 13. mail TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS
 

PÄEVAKORD
 
10:00 UKSED AVATUD
 
MANDAATIDE VÄLJASTAMINE 10:00-13:00
 
12:00  Üldkogu rakendamine
Esimehe kõne
Esimehe kandidaatide kõned
Aseesimehe kandidaatide kõned
Eestseisuse, aukohtu, ja revisjonikomisjoni liikmekandidaatide tutvustamine
Erakonna põhikirja muudatuste tutvustamine
Valimiskorra tutvustamine
 
Erakonna esimehe, aseesimeeste, eestseisuse liikmete, revisjonikomisjoni ja aukohtu valimised.
Erakonna põhikirja muudatuste hääletamine

HÄÄLETAMINE JA VAHEAEG

 
Erakonna poliitiline avaldus
Peasekretäri aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne
Erakonna 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami ülevaade
Riigikogu fraktsiooni aruanne
Volikogu aruanne
Aukohtu aruanne
Valimistulemuste teatavaks tegemine
Erakonna esimehe sõnavõtt