IRL Riigikogus

Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, kuhu kuulub 101 liiget. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 59 kohaselt kuulub Riigikogule seadusandlik võim. Kuid lisaks seadusloomele on Riigikogul põhiseaduse järgi ka muud ülesanded - näiteks riigieelarve vastuvõtmine ja selle täitmise kontrollimine, järelvalve valitsuse tegevuse üle, kõrgete riigiametnike ametisse määramine, Eesti esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides jm.
IRL sai 2015 Riigikogu valimistel 14 kohta.


Fraktsiooni kontaktid:
üldnumber 6 316 600
nõunik-sekretariaadijuhataja - Heleri Pent,
heleri.pent@riigikogu.ee
kommunikatsioonijuht - Kristiina Herodes, kristiina.herodes@riigikogu.ee