Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam

IRLi esindab Euroopa Parlamendis TUNNE KELAM, kes on  sinna valitud alates 2004. aastast.
 

Ta kuulub Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni, mis ühendab Euroopa Liidu kristlikke demokraate, konservatiive ning teisi paremtsentristlikke jõude.  ERP on juba neljandat koosseisu Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon, kuhu kuulub 215 liiget. IRL on üle-euroopalise Euroopa Rahvapartei erakonna liige.

Tunne Kelam kuulub Eesti rahvusdelegatsiooni esimehena ERP juhtkonda. Ta on oma fraktsiooni julgeoleku ja kaitse allkomisjoni asekoordinaator. Lisaks kuulub ta ERP  fraktsiooni välisasjade, erakorraliste resolutsioonide, EL laienemise ja naabruspoliitika ning ERP euroopa tuleviku töögruppi. Samuti osaleb Tunne Kelam aktiivselt ERP fraktsiooni mõttekoja EIN (European Ideas Network) töös ning on Robert Schumani fondi juhatuse ja Robert Schumani Instituudi nõukogu liige.

ERP fraktsiooni liikmena on Tunne Kelam otseselt kaastegev Euroopa poliitikate kujundamises. Ta aitab nõu ja jõuga kaasa Eesti elanike ja eri piirkondade osalemisele Euroopa majanduslikus ja kultuurilises elus ning nende probleemide lahendamisele. Oma saadikutöös esindab ta Eesti rahvuslikke huve, toetab Euroopa rahvaste paremat üksteisemõistmist, tihedamat koostööd ja tegeliku võrdsuse saavutamist.

Olles Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liige ning regionaalarengukomisjoni asendusliige on Tunne Kelami tegevusvaldkondadeks niihästi  EL välis- ja julgeolekupoliitika kui ka regionaalarenguga seotud küsimused. Ta kuulub Euroopa Parlamendi ja USA Kongressi koostöödelegatsiooni põhikooseisu. Lisaks on Tunne Kelam Makedoonia delegatsiooni liige.

Väliskomisjoni ning kaitse-ja julgeoleku allkomisjoni tegevuse raames suhtleb Tunne Kelam teiste EL institutsioonide ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh. NATO-ga. Antud komisjonide liikmena tegeleb ta EL ühise välis- ja julgeoleku ning EL ühise kaitse- ja julgeoleku poliitika arendamisega, naabruspoliitika, EL laienemispoliitika tulevikuperspektiividega, samuti EL-Venemaa ning transatlantiliste suhetega.

Lisaks on olulisteks teemadeks olnud energia alase välispoliitika arendamine, et tagada EL ja seega ka Eesti energia tarne turvalisus. Ka majandussuhted EL-Venemaaga, Lääne-Balkani ja Türgi liitumisläbirääkimised, lisaks veel rahvusvahelise relvaveo kontrollimine ning tuumarelva leviku tõkestamine  on Tunne Kelami päevakorras. Tunne Kelam seisab jätkuvalt inimõiguste olukorra parandamise eest, eriti Lähis-Idas, Iraanis ning Hiinas.

Tunne Kelam on EP esimese kõikehõlmava küberjulgeolekut ja küberturvalisust puudutava raporti autor (vastu võetud 22.11.2012), ning on sel teemal üks ERP eestkõnelejatest. 
 

Vaata lisaks www.kelam.ee või www.facebook.com/tukebro

Tunne Kelamiga saab ühendust emailil tunne.kelam@irl.ee

Tunne Kelami büroo Tallinnas:
Kivisilla 4 -9,
Tallinn 10 145
Telefon: +372 77 34 201
 
Tunne Kelami büroo Brüsselis:
Euroopa Parlament
ASP 14E252, 60 Rue Wiertz,
B-1047 Brüssel, Belgia
Telefon: +32 2 28 47279
 
KADRI KOPLI
nõunik, büroo juhataja
Telefon: +32 228 47 279
Mobiil: +372 5046754
 
KAJA VILLEM 
nõunik
Telefon: +32 228 47 279
Mobiil: +372 5345 8901
 
KADRI VANEM
nõunik
Telefon:  +32 228 37 279
Mobiil: +32 473 485 777
 
ERP fraktsiooni pressiteenistus Brüsselis:
KAJA SÕRG, pressinõunik
Telefon: +322  284 1483
Mobiil : +32 476 541013