Kes me oleme

 • IRL on rahvuslik-konservatiivne erakond.
 • IRL-l on rohkem kui 9800 liiget. Selle näitaja poolest oleme kolme suurima erakonna seas Eestis.
 • Riigikogus oleme esindatud 14 saadikuga. 
 • IRL-i kuulub ligi 80 omavalitsusjuhti.
 • Euroopa Parlamendis kuulub meie saadik Tunne Kelam EPP-ED (konservatiivide) fraktsiooni. See on Europarlamendi suurim fraktsioon.
 • IRL-i eelkäijad on osalenud neljas valitsuses. Meie erakonda kuuluvad endised peaministrid Mart Laar ja Juhan Parts.
   

Mille eest me seisame
 

 • IRLi tegevuse mõte ja eesmärk on meie kestmine rahvana nii, et igaüks saab anda endast parima ja kedagi ei jäeta maha.
 • IRL soovib Eestit, mis on meie rahvale elamiseks parim paik, mis püsib ja areneb ning kus igaüks loeb.
 • IRL usub, et parim on elada oma rahva keskel - üheskoos oma inimestega, oma sõpradega ja perega, keda saab usaldada ning kellele saab loota. Ja kelle nimel oleme valmis ka ohvreid tooma.
 • IRL on veendunud, et me peame teadma ja hoidma oma juuri, mis annavad meile näo ja pidepunkti muutuvas maailmas. IRL on vastu poliitikatele, mille tulemusena Eesti keel ja kultuur ohtu satuvad. 
 • IRL on seisukohal, et kui me tahame, et rahvas kestaks ja lapsi sünniks, siis me peame emade tööd senisest rohkem hindama. Me peame tagama peredele kindlustunde, tõstma ausse suured pered ja pereväärtused ning olema valmis selle nimel ka reaalselt raha kulutama. Me usume, et laste kasvatamine on tähtis töö ja oleme seepärast välja pakkunud ja ellu viinud vanemapensioni.
 • IRL on veendunud, et hea haridus annab inimestele võrdsemad võimalused oma elu puudutavate otsuste vastutustundlikuks tegemiseks ja aitab kasvatada rahva heaolu ja jõukust. Seetõttu oleme välja pakkunud ja ellu viinud tasuta kõrghariduse. Oleme ka veendunud, et hea hariduse peamiseks eelduseks on head õpetajad.
 • IRLi arvates on igati loomulik, et meie inimesed õpivad välismaal, liiguvad maailmas ringi vabade kodanikena ning rikastavad Eestit mujalt saadud oskuste ja kogemustega.
 • IRL ootab Eestisse kõiki, kes austavad meie eluviisi ja kombeid ning siin kehtivate reeglite järgi elada soovivad.
 • IRLi jaoks on kõige tähtsam, et Eesti peres on vanematel töö ja perel oma kodu. Töö ja kodu olemasolu on kõigi probleemide lahendamise eeldus.
 • IRL soovib Eestis esmajärjekorras arendada ettevõtlust, mis parandab meie Eesti inimeste ja kohalike kogukondade elujärge.
 • IRL on seisukohal, et hea elu aluseks peab olema üksnes töö ja ettevõtlikkus. Riigi abirahad peavad tagama hädasolijatele toimetuleku, kuid mitte hea elu.
 • IRL on seisukohal, et riik, kes on võlgu, ei ole vaba. Seetõttu peame oluliseks hoida riigieelarve tasakaalus.