Tartu Naiskogu korraldas IRENi ettevõtliku naise tunnustamise ürituse 05.03.2016